Primární prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Dita Váverková

  • prevence a řešení rizikového chování, projevů šikanování u žáků 2. stupně
  • konzultace pro zákonné zástupce při výchovných problémech žáků
  • práce s třídními kolektivy a individuální pomoc žákům při řešení problémů


Asistent školního metodika prevence: Mgr. Jana Kratochvílová

  • prevence a řešení rizikového chování, projevů šikanování u žáků 1. stupně
  • konzultace pro zákonné zástupce při výchovných problémech žáků
  • práce s třídními kolektivy a individuální pomoc žákům při řešení problémů