Speciální pedagogická péče

Školní speciální pedagog: Mgr. Pavlína Geryková

  • vedení hodin speciální pedagogické péče
  • konzultace pro zákonné zástupce při výukových problémech žáků
  • vedení odborné knihovny pro žáky, pedagogy i zákonné zástupce