Výchovné poradenství

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce: Mgr. Marcela Mrázková

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • péče o žáky s asistenty pedagoga
 • organizace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
 • péče o žáky cizince
 • konzultace pro zákonné zástupce žáků s výchovnými a výukovými problémy
 • řešení otázek výběru střední školy a volby povolání
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • zajištění změn organizace vzdělávání

Asistent výchovného poradce: Mgr. Simona Válková

 • konzultace pro zákonné zástupce žáků prvních a druhých tříd při školním neprospěchu
 • konzultace pro zákonné zástupce nadaných žáků prvních a druhých tříd
 • pomoc při řešení výukových problémů